VÆR KLAR OVER AT MÅDEN DU KOMMUNIKERER PÅ

0 Skrevet af - 8. november 2013 - Ikke kategoriseret

– Vil have en direkte indflydelse på resultatet.

En virksomhed der taler med én stemme, har en større gennemslagskraft. Vi hjælper Jeres virksomhed med at finde ind til kernen og fortælle den unikke historie på baggrund af virksomhedens DNA og forretningsgrundlag.
Vi udvikler strategier af kød og blod og skaber synenergi mellem det, virksomheden står for (DNA og forretning), det den vil (strategi), og det den gør (kommunikation og handling). Ved at skære ind til benet og finde virksomhedens ”tone”, kan vi sikre den røde tråd i kommunikationen internt og eksternt, i nyhedsbreve, på Facebook og hjemmesider, profil videoer, brochurer og publikationer.