Dansk Landbrug

0 Skrevet af - 13. november 2013 - logotype

Dansk Landbrugs designprogram lægger linjerne for al profilering. Indholdet i designprogrammet er først og fremmest rettet imod den fælles interesse organisation for Danske landmænd. Retningslinjerne stiller også krav til brugerne lokalt i de enkelte landbrugscentre.

Dansk Landbrugs logotype består af to frøkerner, som symboliserer
1) en miljøorienteret organisation af Danske landmænd, og
2) respekten for at vi har en frugtbar natur, der skal værnes om.
Logotypen er designet, så beskæringer af frøkernerne kan bruges
både som konturer og i som udsnit.

Vi tilrettelægger i samarbejde med kunden en optimeringsproces, så designprogrammet også fungerer effektivt i en rationel dagligdag.

For Dansk Landbrug kommer det bl.a. til udtryk i det klassiske grønne farvevalg og en specialtegnet og udviklet typografi.