Asiaq / Grønlands Forundersøgelser

0 Skrevet af - 13. november 2013 - logotype

En organisation som måler vind og vejr samt geologiske forhold i Grønland. Vi anbefalede at de fik et nyt navn som var let at huske; Asiaq er en kvinde I den eskimoiske mytologi som hersker over vejr og vindene iflg. eskimolog William Tablisher.Asiaqs kerneopgaver er at indsamle, opbevare, analysere og formidle data vedrørende det fysiske (ikke-levende) miljø i Grønland. Asiaq´s data stammer fra kortlægninger af byer, bygder og dele af det åbne land, målinger af vandresurser, klima og aktuelt vejr samt anlægstekniske forundersøgelser. Asiaq deltager desuden i forskning der udføres i hele Grønland.